ANASAYFA
GİRİŞ YAP

CANLI YAYIN

3 Ocak 2023 Salı saat 21.00’de online gerçekleşecek Uzmanlar Buluşmalarında “Kadınlarda Trombeomboli Riskini Arttıran Hormonal Nedenler ve TGK İlişkisi”ni tartışıyoruz.

KAYIT OL ETKİNLİK DETAYI
ETKİNLİKLER
 • 03 / 01 / 2023
  Kadınlarda Tromboemboli Riskini Artıran Hormonal Nedenler ve TGK İlişkisi
 • 19 / 09 / 2021
  Türkiye’de Fertilite Prezervasyonu Uygulamaları; Kapsamlı Değerlendirme Çalıştayı
 • 13 / 04 / 2021
  A'dan Z'ye AMH
  Özgür Öktem/Aylin Pelin Çil/Kayhan Yakın
 • 16 / 03 / 2021
  Fertilite koruyucu yaklaşımların medikolegal yönleri
  Hakan Orer/Coşkun Yorulmaz/Özgür Öktem/Uğur Selek/Kerim Kaban
 • 02 / 03 / 2021
  Primer ovaryen yetmezlik ve fertilitenin korunması: Yeni ne var?
  Güvenç Karlıkaya/Olcay Evliyaoğlu
 • 16 / 02 / 2021
  Fertilite koruyucu tedavi programlarına erişim: Çekinceler, zorluklar ve çözüm önerileri
  Kayhan Yakın/Kerim Kaban/Esra Bilir
 • 02 / 02 / 2021
  Oosit dondurma: endikasyonlar, protokoller ve güncel sonuçlar
  Güvenç Karlıkaya/Necati Fındıklı
 • 19 / 01 / 2021
  Radyasyon onkolojisi perspektifinden fertilitenin korunması: Güncel uygulamalar
  Uğur Selek/Güvenç Karlıkaya/Yasemin Bölükbaşı
 • 05 / 01 / 2021
  COVID 19: Kısa, orta ve uzun dönemde fertilite üzerindeki etkileri
  Aylin Pelin Çil/Önder Ergönül
 • 22 / 12 / 2020
  Kanser hastalarında fertilite koruyucu yaklaşımlar: Güncel durum
  Özgür Öktem/Mustafa Çetiner